Semisträffar

Bilder från träffar med seminariekamrater.

Vi var 24 tjejer som gick ut småskollärarseminariet i Linköping våren 1966. Vi håller kontakten genom en pärm som går runt, där vi skriver vad som hänt sen vi hade pärmen senast och genom våra träffar som vi har vart 5:e år! Och det tack vare Gunilla Larsson som fixar allt!  Stort och varmt tack från oss allihop!

2006

2006 hade vi 40-årsjubileum som inleddes i den gamla skolsalen i Gamla Linköping. Efter en fika på caféet åkte vi ut till Gunilla Larssons sommarstuga. Där vankades Exotisk bricka och en underbar kväll tillsammans.
Några bilder:

Semiträff 2006 Semiträff 2006


2011

Lördagen den 28 maj 2011 var det 45 år sen examen och 20 ”tjejer” kom till träffen. I stort sett samma upplägg som för 5 år sen. Varför ändra ett vinnande koncept!! Några bilder:

Semiträff 2011 Semiträff 2011 Semiträff 2011
Semiträff 2011 Semiträff 2011


Har du foton från träffen att skicka så gör det, tack! De i stugan blev inte bra!
viks.norrgard@telia.com