Valpköp

När ni vill köpa en valp från oss förväntar vi oss:

 • att ni besöker oss innan några beslut kan fattas
 • att ni har tid för en ny familjemedlem
 • att ni låter ”sunt förnuft” råda vid fostran
 • att ni håller kontakt med oss
 • att ni försöker komma på våra träffar
 • att ni går minst en och helst flera kurser med hunden
 • att hunden tränas regelbundet och  får en arbetsuppgift, tex. apportering, spår, agility
 • att hunden blir HD-och AD-röntgad vid 12-18 månaders ålder
 • att ni om hunden som vuxen ska gå i avel rådgör med oss

När vi säljer en valp innebär det att vi gjort vårt bästa genom att:

 • bara använda helt friska föräldrar från kända linjer. Vi förväntar oss att våra valpar blir friska och mentalt starka,
  mycket arbetsvilliga och lämpliga att med rätt träning kunna prestera bra i olika
  sammanhang, trevligt temperament och snyggt förpackade,  definitivt inga promenadhundar
 • använda DNAanalys för att helt undvika att föda upp valpar som riskerar att  drabbas av PRA eller DE
 • använda egna tikar, med både mental-och utställningsmeriter i avel
 • valpen bor med sin mamma och syskon ända till leverans
 • valpen är minst 8 veckor vid leverans
 • den är född och har bott inne hos oss hela tiden
 • den är van att hanteras, undersökas och kelas med
 • valpen har träffat andra vuxna hundar
 • den har viss miljöträning, tex: skog, skott (skjutbanan ligger nära), traktorer, kor, hästar och allt annat, som finns på landet
 • valpen kommer på inkallning med visselpipa (pipan medföljer)
 • vi försöker para ihop rätt valp med rätt köpare

Ingår:

 • valpen är registrerad i SKK, vaccinerad, veterinärbesiktigad, ID-märkt med chip
 • den har matpåse och visselpipa med sig
 • ett kompendium med råd medföljer eller är skickat i förväg
 • ett års medlemskap i Tollarklubben
 • datum för första valpträffen är bestämt
 • vi har 1-3 valpträffar med olika teman under första året
 • vi försöker ordna BPH eller MH-beskrivning för hela kullen samtidigt
 • vi erbjuder livslång uppföljning och hjälp även i krissituationer

Vi har ingen regelrätt kö för valpköp. Det viktigaste är att hitta rätt hem till varje individ – inte att bli av med dem till den som tingat först. Valparna är våra tills vi träffat den som ska ta över. Vi vill alltså i  träffa de intresserade först, om avståndet inte är för stort, innan vi lovar något helt säkert. Innan dess är det bra att veta lite mer om er. Det är viktigt att vi känner förtroende för varandra då vi hoppas på en god kontakt i fortsättningen! En tollare kräver en hel del av sin ägare framför allt under det första fostrande året. Det är absolut inte en hund för stillsamma promenader runt i stan och i övrigt soffliggande. Den behöver passivitetsträning, mental stimulans och arbetsuppgifter med problemlösning och socialt umgänge, dvs inte vara ensam för länge. Att fostra en valp med kärlek, lyhört och respektfullt är jätteviktigt, vad man gör då lägger grunden för ett långt härligt liv tillsammans. När kontakt och lydnad finns så kan du lära din tollare praktiskt taget vad som helst, din egen förmåga är det som begränsar er. Tollaren är en retriever, en fågelapportör, som är framavlad att arbeta även före skott. Den är alltså avlad på egenskaper som gör den ytterst samarbetsvillig med sin förare, men också med förmåga att själv ta initiativ. För att vara harmonisk måste en tollare få arbeta med något, tex jakt, lydnad, agility, rallylydnad, spår eller sök men framför allt med apportering. Den som inte använder fågel i träningen apporttränar med dummies. Det viktiga är att tollaren får använda och utveckla sin medfödda lust att bära. All apporteringsträning ska ske på ”allvar” redan från valptiden. Man lär genom lek in hur det ska vara genom att ta vara på valpens naturliga beteende. Att ha stadga dvs kunna sitta tyst och passiv och titta på / vänta, hör också till denna träning. Vi går igenom detta på första valpträffen. Bollar, pinnar,,mm. ska inte kastas urskillningslöst åt en tollare. Det är ett stressmoment som lär hunden skälla och stressa upp sig inför förväntad lek. Däremot kan tollaren själv leka med en boll och ha jättekul och en boll kan användas i träning,,ex. som apport eller som en härlig belöning.