Fias resultat

Fias apporteringstest

Godkänd på samtliga moment:
Sök,  Apporteringslust,  Apportgrepp,  Skottreaktion,  Samarbetsvilja och Vattenarbete
Hunden som helhet: Godkänd
Domarens beskrivning av hunden: Uppträder lugnt och uppmärksamt. Söker stort med fin fart. Tveksam på duva, men apporterar med stöd. Hittar ytterligare två vilt som apporteras utan problem. Bra grepp och inlevereringar. Lite tveksam på vattnet, men samlar mod och löser uppgiften.

Domare: Anna Fredriksson  09-10-31

 

Fias fuktionsbeskrivning:

Landdelen:
Apportering:
Engagemang: intresserad, följer utan avbrott.
Vägen ut: startar med full fart, målinriktad, fullföljer.
Gripande: griper försiktigt.
Grepp: mjukt, orörligt grepp.
Bärande: bär 10-15m från upptag
Vägen in: vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram
Sök:
Engagemang: intresserad, följer utan avbrott.
Uppletande: finner vid första försöket.
Gripande: griper apporten direkt med hela munnen.
Grepp: mjukt, orörligt grepp
Bärande: bär genom hela momentet.
Vägen in: återvänder målinriktat i galopp.
Viltintresse: griper.

Vattendelen:
vattenarbete:
Samarbete: följer med neutralt
Igång: går i och börjar simma
Simteknik: simmar upprest med frambenen ovanför vattnet.
Konkurrenssituation:
Uppträdande: ivrig
Ljud: upprepade pip.

Beskrivare: Tuula Lindroos 2008-03-09