Dusty

FLYINGTOLLERS DASTY ROY ”Dusty”

Dusty 

Född: 1987 -10-29
Död: 1994-10
Ägare: Bluenosers kennel.

Info

Vår Tollarkille som vände upp och ner på alla begrepp om vad en retriever är. Dusty hade ”bara 2 hjärnceller” brukade vi säga. När man bad honom jobba blev de båda cellerna osams och resultatet därefter. Dusty var en trevlig och mycket personlig sällskapshund, absolut ingen jakthund. Hörde han ett skott sprang han hem, bad man honom ta en fågel blev det kaos i huvudet på honom. Däremot kunde han dyka efter nycklar, skor och allt möjligt som ligger på en sjöbotten.

Han var en duktig seglarhund och en av orsakerna till vårt kennelnamn. Under segling låg han på däck i lä, ofta med svansen i sjön. När vi skulle ankra låste vi in Dusty på toaletten i båten. Han hoppade annars med ett vrål i sjön för att genast apportera ankaret. Vi var (ö)kända längs ostkusten för Dustys ankarvrål.

När Dusty var 3 år (i okt.-90) fick han Rheumatoid arthrit, en autoimmun sjukdom. Han var mycket sjuk, men fick prova på en lång behandling med cortison och antibiotika. Efter mycken träning under våren när han slutat med mediciner fick vi honom Fit for fight igen. Han levde sen ganska gott tills han var nästan 7 år. Då fick han ont, rejält ont och vi lät honom somna ifrån alla smärtor.

Vi sökte en bostad på landet, så Dustys aska fick vänta i vår källare. Knappt två år senare flyttade vi till Viks Norrgård och där har Dusty fått en plats under liljekonvaljer och prästkragar. Sedan 1998 finns även hans gamla flamma Dina bredvid honom. 

The Rainbow Bridge

There is a bridge connecting Heaven and Earth.  It is called the Rainbow Bridge because of its many colors.  Just this side of the Rainbow Bridge there is a land of meadows, hills, and valleys with lush green grass.

When a beloved pet dies, the pet goes to this place.  There is always food and water and warm spring weather.  The old and frail animals are young again.  Those who are maimed are made whole again.

They play all day with each other. There is only one thing missing.  They are not with their special person(s) who loved them on Earth.  So, each day they run and play until the day comes when one suddenly stops playing and looks up! The nose twitches!  The ears are up!  The eyes are staring!  And this one suddenly runs from the group!

You have been seen, and when you and your special friend meet, you take him or her in your arms and embrace.  Your face is kissed again and again and again, and you look once more into the eyes of your trusting pet. Then you cross the Rainbow Bridge together, never again to be separated.

Bilder

Dusty Dusty